Om Hyperhidros

Hyperhidros är en genetiskt betingad (ärftlig) sjukdom som innebär att man svettas extremt mycket. Sjukdomen  drabbar idag mellan 3-4% av befolkningen där fördelningen mellan könen är ganska lika. Hyperhidros eller onormal svettning visar sig primärt som svettning i armhålor, på händer, fötter, i  ljumskar, på huvud, bröst eller rygg. Personer med diagnosen Hyperhidros har inte (som man kanske kan tro) fler svettkörtlar än personer utan hyperhidros. Däremot så har dessa personer en ökad känslighet mot värme med en kraftigare nervsignalering som följd. Med dessa förstärkta signaler utsöndras därför mer svett än normalt.

 

Svettningar – ett problem som påverkar det sociala.

Det sociala livet för personer med onormal svettning påverkas ofta rejält negativt. Det kan jämföras med  en allvarlig hudsjukdom som akne eller liknande. Personer med Hyperhidros måste ofta planera sin vardag och sitt arbete på ett speciellt sätt som minimerar risken för att svettas så åtgärder för sitt handikapp inte måste göras öppet bland andra. Det är inte ovanligt att personer som lider av överdriven svettning undviker sociala platser, större umgängen och jobb där de kan undvika att träffa personer. Med andra ord ett stort handikapp som vi glada att vi kan behandla.

 

hyperhidros

 

Behandling av Hyperhidros.

Den mest effektiva behandlingsformen är botulinumtoxin, en ganska ny behandlingsform som mildrar svettningen i tre till tolv månader för cirka 90 procent av patienterna. Redan efter första behandlingen är närmare 90 procent nöjda, svettas normalt eller inte alls över det behandlade området. Patienterna är glada och otroligt tacksamma när vi hjälpt de/mildrat deras problem och återkommer gärna ett par gånger per år tills handikappet förhoppningsvis går över.

 

 

 

Hör gärna av dig om du har frågor eller funderingar kring vår behandling av hyperhidros, Vi erbjuder alltid kostnadsfri konsultation. Välkommen.

 

 

Följ oss gärna på Instagram för 👉🏼 inspiration, resultat & mer om oss

Vanliga frågor och svar

Vad är hyperhidros?

Hyperhidros är en sjukdom som gör att man svettas onormalt mycket. ofta så mycket  att det leder till en klart försämrad livskvalitet.

Hur vanligt är det med hyperhidros i Sverige?

Hyperhidros eller så kallad överdriven svettning drabbar ca 3 % av befolkningen, varav 1/3 har allvarliga problem.

Vilka områden på kroppen brukar vanligast vara drabbade av hyperhidros

De vanligaste områdena att svettas mycket är armhålor (50%), fötter (30%), händer (25%) och ansikte (20%). Även hårbotten, bröst, rygg och ljumskar kan ha överdriven svettning.

När upphör man att svettas efter en hyperhidros-behandling?

Normalt upphör svettningen cirka efter 2-4 dagar.

Varför går man hyperhidros?

De som svettas mycket har antingen nervändor som skickar ut för mycket signaler till svettkörtlarna eller svettkörtlar som överreagerar på stimuli. Orsaken till detta är inte känd. Det finns ofta en fler i familjen med överdriven svettning.