Hantering av personuppgifter

Allmänt
Genom att surfa på www.citylaser.se godkänner du villkoren i denna policy för hanteringen av personuppgifter i samband med din användning av hemsidan.

 

För användning av erbjudna tjänster på hemsidan gäller särskilda villkor.

 

Ansvariga för hemsidan är City Laser i Göteborg AB, 559116-6433. För kontakt och frågor, vänligen mejla till [email protected]. För övriga kontaktuppgifter se hemsidan, www.citylaser.se/kontakt.

 

Personuppgifter
De personuppgifter vi behandlar är de som du själv väljer att lämna till oss, till exempel om du kontaktar oss via formuläret på hemsidan eller skickar ett mejl till oss. Dessa uppgifter kommer vi använda för att på bästa sätt kunna hantera och svara på din förfrågan. Om du anmäler dig till nyhetsbrevet kommer uppgifterna även att användas i samband med hanteringen av utskick samt i marknadsföringssyften. Personuppgifterna kan komma att lämnas ut till våra samarbetspartners på det sätt och i den omfattning som krävs för att kunna uppfylla våra åtaganden gentemot dig i form av till exempel utskick av nyhetsbrev.

Som registrerad har du rätt att få information om vilka uppgifter vi har sparade om dig samt få eventuellt felaktiga uppgifter rättade eller begära att bli raderad.

Personuppgiftsansvarig är City Laser i Göteborg AB. För frågor angående hanteringen av personuppgifterna eller en begäran enligt stycket ovan ber vi dig kontakta oss på [email protected].

 

Immaterialrätt
Allt material på hemsidan, inklusive texter, bilder, varumärken samt design och grafiska profiler tillhör City Laser i Göteborg AB eller våra samarbetspartners. All användning, utöver vad som krävs för att använda hemsidan, eller kopiering av dig som användare kräver skriftligt godkännande.

All användning i strid mot dessa villkor kan komma att resultera i rättsliga påföljder.

 

Ansvar
City Laser i Göteborg AB tar inget ansvar för eller garanterar kvaliteten, funktionaliteten eller tillgängligheten på hemsidan eller dess innehåll. I de fall vi hänvisar till tredje part ansvarar vi inte heller för materialet eller innehållet på den tredje partens hemsida.

 

Tillämplig lag
Vid eventuella tvister i anledning av dessa villkor tillämpas svensk rätt med undantag för dess lagvalsregler, med Göteborgs tingsrätt som första domstolsinstans.